Yazar Detayları

Uz, Ersan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Türkiye