Yazar Detayları

Uz, Ersan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürel Miras ve Kültür Yönetimi Yüksek Lisans, Türkiye