Halk Hekimliğinden Yapay Zekâ Hekimliğine: Tıpta Halk Hekimliğinin Yeniden Kurgulanması Üzerine Bir Değerlendirme

Recep KOÇAK

Öz


Bu makalede, halk hekimliğinin yüzyıllar boyunca doğanın ampirik gözlemlenmesiyle oluşan, değişen dönüşen, işlevsel olduğu ölçüde gelecek nesillere aktarılan yapısından hareketle modern hekimlik ve yapay zekâ hekimliği karşısındaki dönüşümleri ve yeniden kurgulanması değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, geleneksel hekimliğin hasta ve hastalığı algılama felsefesi, sağaltma pratikleri ile modern ve yapay zekâ hekimliğinin hasta ve hastalığa karşı sağaltma pratikleri mukayese edilmiştir. Çalışmada sonuç olarak geleneksel hekimliğin modern hekimliğin sağaltma yöntemleriyle birçok yönden çatışma yaşadığı, yapay zekâ hekimliğiyle ise şaşırtıcı bir şekilde birçok yönden benzerlik teşkil ettiği, hastalığı sağaltmaya yönelik yaklaşım ve felsefelerinin benzer olduğu görülmüştür.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Arseculeratne S N (2002). Interactions between Traditional Medicine and 'Western' Medicine in Sri Lanka Social Scientist, 30 (5/6) (May - Jun), 4-17.

Bayat F (2006). Ana hatlarıyla Türk şamanlığı. Ötüken Neşriyat AŞ, 307.

Demirhan A, Kılıç Y A & İnan G (2010). Tıpta Yapay Zeka Uygulamaları, Yoğun Bakım Dergisi, sayı 9, 31-41.

Foucault M (2002). Kliniğin Doğuşu (Çev. İnci Malak Uysal). Ankara: Epos.

İrgil. C (2014). Geleneksel Türk Halk Hekimliği. Bursa Köylerinde Halk Hekimliği, Uygulama Örnekleri ve İnanışları-I. (Edit. Cengiz Bütün vd.). Somut Olmayan Kültürel Miras. Bursa Büyükşehir Belediyesi.

Kaplan M (2011). Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din ve büyü İlişkisi. Millî Folklor, 23(91).

Kılıç S & Alkan R M (2018). Dördüncü sanayi devrimi Endüstri 4.0. Dünya ve Türkiye değerlendirmeleri. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2(3), 29-49.

Mansur A (2016). Şaman Gözü. İstanbul. Destek Yayınları.

Mat A (2010). Bitkiden İlaca Hepsinin Bir Öyküsü Var. İstanbul. Kültür Yayınları.

Öger A & Gönel T (2011). Uygur Türkleri Arasında Şamanlar ve Tedavi Yöntemleri. Turkish Studies, 6(4).233-248.

Özdemir N (2018). Geleneksel bilgi ve kültür ekonomisi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 18(1), 1-28.

Penrose R (1999). Bilgisayar ve Zeka-Kralın Yeni Usu 1. Tübitak Yayınları, Kavaklıdere/Ankara.

Saraç E (2004). Ayurveda. Sağlıklı ve Uzun Yaşamın Sırları. Doğan Kitapçılık.

Şener C (2003). Şamanizm: Türkler'in İslamiyet'ten önceki dini. Etik Yayınları.

İnternet Kaynakları

URL-1

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf.

[Erişim Tarihi: 02.11.2018].

URL-2

https://www.healthcareitnews.com/.

[Erişim Tarihi: 05.11.2018].


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Yayıncı: Mersin Üniversitesi