Kültürel Bir İmge Olarak Avanos Çömlekçiliği

Merve Gün

Öz


İnsanoğlunun kültürel anlamda günlük yaşama ilişkin ürettiği ilk ürünlerden olan toprak kap ve eşyalar, zaman içinde kullanım alanlarına göre form ve işlev bakımından değişik özellikler kazanmıştır. Yüzyılların bilgi ve birikimiyle günümüze kadar devam eden çömlekçilik, Avanos’un sosyo-kültürel yapısının şekillenmesinde ve günümüz ekonomik hayatında oldukça etkilidir. Bir başka ifadeyle Anadolu’da yüzyıllardır süregelen çömlekçilik geleneği, Avanos’ta pek çok ailenin geçimini sağlamak amacıyla icra ettiği bir meslektir. 1980’li yıllardan sonra çömleğin günlük kullanım alanlarının azalması ve bölgede turizm faaliyetlerinin başlaması ile yörede çömlekçilik farklı bir boyut kazanmıştır. Makalede, çömlekçilik mesleğine dayalı ürünlerin kullanımı ve pazarlanması aşamasında yapılabilecek yeniliklerin ve Avanos çömlekçiliğinin kültürel bir imge olarak vurgulanmasının önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Avanos’un tarihinde, çömlekçiliğin ekonomik ve sosyo-kültürel hayat içerisinde ne denli öneme sahip olduğu, bu alanda yerel yönetimlerle ve esnaflarla iş birliği içinde yapılacak çalışmaların, geleneğin sürdürülmesine ve yöre ekonomisine katkıları değerlendirilmiştir. Yöredeki ilgili kurum ve kişilerin de dahil edilmesiyle yapılacak planlı çalışmaların istihdamdan yatırıma, pazarlamadan tanıtıma katkıları öneriler üzerinden değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Yayıncı: Mersin Üniversitesi