Uzak Doğu Ülkelerinde Kültür Ekonomisi ve Endüstrisine İlişkin Yaklaşımlar

Ersan Uz

Öz


Dünyada kültür ekonomisi ve kültür endüstrisi son yıllarda giderek önem kazanmıştır. Küreselleşme ve teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte kültürün turizm, ekonomi, eğitim, istihdam, yönetim gibi alanlarda etkin bir şekilde kullanımı, kültürü sürdürülebilir kalkınmanın itici güçlerinden biri haline getirmiştir. Bu bağlamda 2021 yılı, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda “Sürdürülebilir Kalkınma için Uluslararası Yaratıcı Ekonomi Yılı” ilan edilmiştir. Kültür endüstrisinin bir parçası olan yaratıcı endüstrinin hem bireysel yaratıcılık hem de toplumsal yaratıcılığa vurgu yapması önemlidir. Günümüzde Batı dünyasının yanı sıra Uzak Doğu ülkelerinden Güney Kore, Japonya ve Çin gibi ülkeler, kültür endüstrisi alanında büyük atılımlar gerçekleştirerek ülkelerinin ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkı sağlayan bölgenin öncü devletleri olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, söz konusu ülkelerin kültür ekonomisi ve endüstrisine ilişkin yaklaşımları, örnek uygulamaları ve sonuçları ele alınmıştır. Ayrıca, kültürün kalkınmadaki rolü ve işlevine dönük örnek uygulamalardan hareketle bazı öneri ve teklifler de geliştirilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


KAYNAKÇA

Adorno, T. (2005) Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünmek, Çev. Erol Mutlu. Kitle İletişim Kuramları, Der. Erol Mutlu, ss. 240-249. Ankara: Ütopya Yayınevi

Adorno, T. (2012) Minima Moralia. çev. Orhan Koçak, Ahmet Doğukan. İstanbul: Metis Yayınları, 14

Anheier, H ve Isar, R. Y. (2008). The Cultural Economy. Part II: Cultural Indicators. Cultures and Globalization Series Vol. 2, London, Sage Publications, 26-29

Azevedo, M. ve Barbosa, A. (2014) The creative industries as an integrated factor in a sustainable model for Macao's economic development. Creative Industries Journal 7:2, pages 121-133.

Erataş, F., Alptekin, V. ve Uysal, D. (2013). Türkiye’de Kültür Ekonomisinin Gelişimine Yerel Bir Bakış, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 25-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/anemon/issue/1834/22344

Hyejung, J. (2007). The Nature of Nationalism in the “Korean Wave”: A Framing Analysis of News Coverage about Korean Pop Culture. Conference Papers -- National Communication Association, 1. Retrieved from Communication & Mass Media Complete database.,3

İTO, (2010) Kültür Ekonomisi, Kültür Envanteri, Çerçeve Dergisi,Yıl.18, S.54,18,İstanbul

Kakiuchi,E. (2014). Cultural heritage protection system in Japan: current issues and prospects for the future. Tokyo: National Graduate Institute for Policy Studies,7-26

Keskinbora, K. (2010). Kültür Ekonomisi için Bir Model: Dünden Bugüne Mardin. Çerçeve, Sayı 54, 32-41.

Kohen, R. ve Kennedy, P. (2000) Global Socialogy, London, Macmillan Press

Leriche, F.& Sylvie, D. (2010). Cultural Economy: An Opportunity to Boost Employment and Regional Development Regional Studies. 44. 807-811. 10.1080/00343401003732639.

Li, Q. (2018) "Cultural Industries in China and Their Importance in Asian Communities" CLCWeb: Comparative Literature and Culture Vol. 20 Issue 3: 6

Özdemir, N. (2012) Kültür Ekonomisi ve Yönetimi – Seçki, Hacettepe Yayınları, 1.b, Ankara.

Özkök, E. (1985) Kitlelerin Çözülüşü. Ankara: Tan Yayınları, 107

Seung-Ho, K. & Joseph, K. (2014) The cultural industry policies of the Korean government and the Korean Wave, International Journal of Cultural Policy, 20:4, 422-439, DOI: 10.1080/10286632.2013.829052

TAVAK, Türkiye Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, “Türkiye’de Kültür (Kreatif) Sektör Araştırması”.44-46 http://www.brandday.net/arastirmalar/kultur-sektoru-arastirmasi-h488.html.

Throsby, P. D. (2001). Economics and Culture. Journal of Cultural Economics 27, 73–75 https://doi.org/10.1023/A:1021567916234

Valean, N. S. (2017). Creative Industries In South Korea: The Korean Wave, Facultat de Ciencies Juridiques i Economiques, Iniveristat Jaume. Final Project Work: 6-20

Yıldırır K., H. (2016). Culture Economy for Economic Development: Assesments on Cultural Heritage in Turkey. European Scientific Journal. 12, 38-41 10.19044/esj.2016.v12n28p38.

İnternet Kaynakları

URL1, JETRO, (2005). Japonya Dış Ticaret Örgütü, 2-6 https://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/2005_27_r.pdf Erişim tarihi: 21.01.2021

URL2, UNESCO, (2006). Tourism, Culture and Sustainable Development, Nimes: Société Édition Provence,16-28 http://whc.unesco.org/sustainabletourismtoolkit/sites/default/files/2.%20UNESCO%20%282006%29%20Tourism%2C%20Culture%20and%20Sustainable%20Development.pdf Erişim tarihi: 21.01.2021


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Yayıncı: Mersin Üniversitesi