Campbell’in Monomit Kuramı Bağlamında Kökin Erkey Destanı

Sine Elif Arıkan

Öz


Joseph Campbell’e göre bütün mitik anlatılar belirli bir kalıba uymaktadır. Campbell, Kahramanın Sonsuz Yolculuğu isimli kitabında monomit kuramı olarak adlandırdığı kalıbı aşamaları ile açıklamaktadır. Monomit kuramı; Yola Çıkış (Ayrılış), Erginlenme, Geri Dönüş aşamalarından oluşmaktadır. Bu üç aşamanın da kendi içerisinde alt aşamaları mevcuttur. Kahraman’ın yolculuğu dairesel bir düzende çeşitli aşamalar ile tasnif edilmektedir.

Altaylara ait olan Kökin Erkey destanının ana kahramanı Kökin Erkey’dir. Erkey’in sonsuz yolculuğu, isteğiyle değil zorunda kalması ile gerçekleşmektedir. Monomit kuramı bağlamında incelendiğinde Erkey’in üç ana aşamadan geçtiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmanın amacı ise Kökin Erkey destanını Campbell’in oluşturmuş olduğu monomit kuramı bağlamında inceleyerek varılan sonuçlar doğrultusunda çıkarımlarda bulunmaktır.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Campbell, Joseph (2017). Kahramanın Sonsuz Yolculuğu, (Çev. Sabri Gürses), İstanbul: İthaki Yayınları.

Dilek, İbrahim (2002). Altay Destanları I, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Elçin, Şükrü (1968). Türk Dilinde Destan Kelimesi ve Mefhum, Türk Kültürü Dergisi, Sayı 68, Sayfa 158-168.

Jung, Carl Gustav (2013). Dört Arketip, (Çev. Zehra Aksu Yılmazer), İstanbul: Metis Yayınları.

Oğuz, Öcal (2004). Destan Tanımı ve Eski Türk Destanları, Millî Folklor, 2004, Yıl 16, Sayı 62.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


Yayıncı: Mersin Üniversitesi