Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Tarihi ve geleneksel yapı teknikleri

Ölçüm teknikleri

Tahribatsız muayene, inceleme ve izleme

Deneysel sonuçlar ve laboratuvar testleri

Analitik ve sayısal yaklaşımlar

Onarım ve restorasyon için yenilikçi ve geleneksel malzemeler

Onarım ve restorasyon için yenilikçi stratejiler ve teknikler

Genel iyileştirici önlemler

Yapıların onarımı ve güçlendirilmesi

Sismik davranış ve güçlendirme

Gerçekten yeni gelişmeler de dâhil olmak üzere ayrıntılı ve son teknoloji örnek olay incelemeleri

Kültürel Miras ve Turizm

Kültürel miras için yersel fotogrametri uygulamaları,

Kültürel miras için lazer tarama uygulamaları,

Kültürel miras için 3 boyutlu modelleme uygulamaları,

Kültürel miras için İHA fotogrametri uygulamaları

Kültürel miras için su altı fotogrametri uygulamaları

Kültürel miras için Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik uygulamaları

Kültürel miras için Uzaktan Algılama uygulamaları

Arkeolojik çalışmalar

Mimarlık ve İnşaat çalışmaları

Sanat Tarihi çalışmaları

Kültürel mirasın anlaşılmasına yardımcı olabilecek yeni teknolojilerin tanımı.

Kültürel açıdan önemli nesnelerin daha iyi anlaşılması için veri analizi için istatistiksel yöntemlerin ve algoritmaların geliştirilmesi ve uygulanması.

Kültürel miras alanında bilgisayar bilimleri

Temel amaç, Kültürel Mirasa konu olabilecek durumunun titiz ve bilimsel temelli incelenmesi için yararlı olan mevcut kaynaklara genel bir bakış sağlamak ve bu alandaki son teknoloji ürünü yeni araştırmaları sunmaktır. Dergi, inceleme makaleleri, araştırma makaleleri ve ayrıntılı vaka çalışmaları yayınlayacaktır. Disiplinlerarası katkılar çok takdir edilecektir.

 

Bölüm Politikaları

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Açık Erişim Politikası

Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. Açık erişim bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurmaktadır.

 

Editör Kurulu

YAYINCI: MERSİN ÜNİVERSİTESİ

EDİTÖR

Prof. Dr. Murat YKAR

Mersin Üniversitesi, FBE / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri – Mersin/Türkiye

myakar@mersin.edu.tr,

 

EDİTÖR YARDIMCILARI 

Dr. Öğr. Üyesi Ali ULVİ

Mersin Üniversitesi, FBE / Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri – Mersin/Türkiye

aliulvi@mersin.edu.tr,


EDİTÖR KURULU


Prof. Dr. Luo XIN,

luoxinpku@gmail.com

Harvard Üniversitesi   

 

Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ,

calyilmaz@uludag.edu.tr

Uludağ Üniversitesi   

 

Prof. Dr. Semra ALYILMAZ,

semraalyilmaz@uludag.edu.tr

Uludağ Üniversitesi 


Prof. Dr. Adem ÖGER 

adem.oger@nevsehir.edu.tr

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 

 

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN,

mustafasahin@uludag.edu.tr

Uludağ Üniversitesi 


Prof. Dr. Ertekin Mustafa DOKSANALTI,

ertekin96@selcuk.edu.tr

Selçuk Üniversitesi 

 

Prof. DR. Metin EKİCİ,

metin.ekici@ede.edu.tr

Ege Üniversitesi 

  

Prof. Dr. Cumaali ŞABANOV,

 

Prof. Dr. Mehmet TEZCAN

 

Prof. Dr. Erden KAZHYBEK,

 

Doç. Dr. Ümit AYDINOĞLU,

uaydinoglu@mersin.edu.tr,

Mersin Üniversitesi

 

Doç. Dr. Deniz KAPLAN,

denizkaplan@mersin.edu.tr,

Mersin Üniversitesi

 

Doç. Dr. Meltem UÇAR,

mucar@mersin.edu.tr,

Mersin Üniversitesi

 

Doç. Dr. Çilem UYGUN,

cilemuygun@gmail.com,

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

 

Doç. Dr. Figen ÇEVİRİCİ,

figen.coskun@dpu.edu.tr,

Dumlupınar Üniversitesi

 

Doç. Dr. Nurullah ŞAHİN,

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

 

Doç. Dr. Onur ER,

Düzce Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Halil SÖZLÜ,

halilsozlu@mersin.edu.tr,

Mersin Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatih VAROL,

fvarol@selcuk.edu.tr,

Selçuk Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin BAŞODA,

academy.absd@gmail.com,

Selçuk Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Nizar POLAT,

nizarpolat@harran.edu.tr,

Harran Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇOBAN,

ismailcoban@artvin.edu.tr,

Artvin Çoruh Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Fahri VALEHOĞLU,

 

Danışma KURULU

 

Prof. Dr. Orhan ALTAN, Honorary Member of  ISPRS, ICSU EB Member, Türkiye

 

Prof. Dr. Hacı Murat YILMAZ, Aksaray Üniversitesi, Türkiye